>KAHULUGAN NG MGA SALITANG FILIPINO

>Ang mga sumusunod ay mga salitang mahirap unawain ng ordinaryong Filipino:

1. naglipana – nagkalat
2. sandamakmak – sangkaterba, sobra-sobra, labis
3. batingaw – kampana, bell
4. simboryo – domo (dome), lungaw
5. aligaga – maraming ginagawa nang sabay-sabay
6. hilong-talilong – sobra-sobra ang ginagawa, hindi alam ang uunahing gagawin
7. nagmumurang kamyas – matandang nag-aastang bata sa pamamagitan ng pagsunod sa uso o moda
8. alibugha – taksil, traydor, (prodigal)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s