>Migration to Australia

>Marami sa mga Filipino ang nagnanais na makapunta sa iba’t ibang bansa upang mapaunlad ang kanilang buhay. Isa sa mga bansang nais puntahan ay ang Australia. Sa kagustuhang madaling mapaalis, ang iba ay hindi na nagsisiyasat pa. Ang nangyayari, marami sa kanila ang nabibiktima.

Mayroong proseso ang pagtungo sa Australia upang magtrabaho ng legal o maging permanent resident. Tulad ng Canada, point test system rin ang pinatutupad ng Australia. Mangyaring bisitahin ang kanilang website na http://www.immi.gov.au/immigration/ para sa lahat ng impormasyong nais ninyong malaman.
Hindi na kailangan ang isang agency para makapunta ng Australia. Nasa website na nila ang mga kailangang gawin at impormasyon. Kung hindi maiiwasan, maaaring gumamit ng agency siguraduhin lamang na sila ay kasapi ng MARA – Migration Agents Registration Authority ng Australia upang masiguro na rehistrado ang tao o ahensiyang iyong nilapitan. Bisitahin ang kanilang website sa https://www.mara.gov.au/
Dapat tandaan na ang paggamit ng mga ahente ng MARA ay hindi nanganagahulugan na bibilis ang inyong mga papeles. Dadaan pa rin ito sa normal na proseso.
MAGSIYASAT PARA HINDI MALOKO!

2 responses to “>Migration to Australia

  1. >In the same year awarded Japan "hello Kitty" functional patent right of use. 2007 awarded "transformers" functional patent rights, 2008 in "strawberry sweetheart" functional patent right of use. …………….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s