>Dekada 70

> Mula sa aking yahoo group, nakita ko ang larawang ito na kuha noong ako ay first year o second year sa UP. Kung susuriin ang larawan, makikitang bihira ang “malulusog” noon. Tila slim ang lahat. Mapagkakamalan pa ngang nagsa-shabu ang ilan gayong hindi pa naman uso at talamak ang drogang ito. Nakatutuwang sariwain ang mga nakaraan lalo na ang Dekada 70.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s