>PBB 2007 Celebrity Edition 2

>Most of the viewers will pick Ruben as the GRAND WINNER mostly because he is the poorest among them. Pero hindi naman kung sino ang pinakamahirap ang labanan dito. Dapat ipinakikita rito kung ano ang pagiging Pinoy at hindi ang kanyang kalagayan sa buhay.
Anu-ano na ba ang ipinakita ni Ruben para maituring siyang ehemplo ng bagong Pilipino?
My chosen ones are:
1 – Gaby
2 – Wills
3 – Jon
4 – Ruben
5 – Risa

Sana mali ako…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s